Ontdek het verschil

Roermond Heel

Medisch pedicure

Pedicure met een aantekening DV en/of RV
Een pedicure kan in het bezit zijn van een aantekening ‘voetverzorging bij diabetici’ (DV) en/of ‘voetverzorging bij reumapatiënten’ (RV). Naast een basisvoetbehandeling is hij/zij gespecialiseerd in het geven van een voetbehandeling bij diabetici en/of reumapatiënten. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling bij diabetici en sommige maatschappijen vergoeden eveneens de voetbehandeling van reumapatiënten.

Medisch pedicure
Een medisch pedicure is een pedicure die naast de basisopleiding een kopstudie ‘medisch pedicure’ heeft doorlopen, waardoor zij alle soorten risicovoeten kan behandelen, waaronder die van diabetespatiënten. Zij heeft de beschikking over specialistische technieken waarmee zij complexere voet- en nagelproblematiek kan behandelen. Zij is geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures.

Risicovoeten
De zogenaamde risicovoeten kunnen onder andere ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. De (medisch) pedicure is speciaal opgeleid voor de behandeling van deze doelgroepen.

Pedicure met een aantekening diabetes
Een pedicure met een aantekening diabetes heeft de basisopleiding pedicure met goed gevolg afgesloten en zich vervolgens enkelvoudig gespecialiseerd in de instrumentele behandeling en verzorging van de voet van een diabetespatiënt. Zij is geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures.

Pedicure met een aantekening reuma
Een pedicure met een aantekening reuma heeft de basisopleiding pedicure met goed gevolg afgesloten en zich vervolgens enkelvoudig gespecialiseerd in de instrumentele behandeling en verzorging van de voet van een reumapatiënt. Zij is geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures.

Vergoeding zorgverzekeraars
De behandeling bij diabetici wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De overige behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen.

U kunt bij ons ook terecht voor specialistische technieken zoals ortheses en nagelbeugels